Studiespesialisering ved SVGS

Ønsker du å studere videre ved universitet eller høyskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet?

Velger du studiespesialisering, får du det bredeste grunnlaget for å gjøre dette.

Underveis i opplæringen må du velge fordypning innen ett av to programområder:

Videre studier ved universitet eller høyskole kan føre fram til yrker som for eksempel: