Lærebøker/PC

Alle elevene i videregående skole skal få tilbud om gratis skolebøker. 

Elevene ved skolen får låne bøker som blir utlevert ved skolestart. 

Elevene er økonomisk ansvarlig for bøker som ikke leveres tilbake, eller bøker som er ødelagt i løpet av skoleåret. Det er viktig å ta godt vare på bøkene! 

Ordbøker, lovsamlinger og andre oppslagsverk regnes som hjelpemiddel og inngår ikke i utlånsordningen. Disse må elevene holde selv. Skolen kan tilby en rekke gode elektroniske oppslagsverk.

For å lese mer om programvare fylket tilbyr samt PC-ordningen, les mer på denne siden: elev.rogfk.no

Del denne artikkelen på: