VG2/VG3 - Programfag

Programfag

Fra og med Vg2 velger alle elever på studiespesialiserende studieretning programfag. Hvilke fag du velger, er avhengig av hvilken utdanning du ønsker å gå videre med senere. Skolens rådgivertjeneste hjelper deg med å finne fram til dine valg. 

Her på Sandnes vgs tilbyr vi programfag innenfor programområdet Realfag og programområdet for Språk, samfunnsfag og økonomi. Det er også mulig å ta enkeltfag innenfor programområdet Idrett og Design og arkitektur.  

Generell og spesiell studiekompetanse 

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler. Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil si spesielle fag, vanligvis realfag. Noen studier har opptaksprøver. Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse. 

Fag og timefordeling 

Vg1   Vg2  Vg3 

Fellesfag  

30 timer / uke

Fellesfag  

15 timer / uke 

Fellesfag 

15 timer / uke 

 

Programfag fra eget programområde    

10 timer / uke            

 Programfag fra eget programområde    

10 timer / uke   

 

Valgfritt programfag 

5 timer/uke 

 Valgfritt programfag 

5 timer/uke

 

Programfag til valg kan du velge fra ditt eget område, fra et annet område eller fra valgfrie programfag. 

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Har du bestemte framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.  

Trenger du generell eller spesiell studiekompetanse? 

Hva som dekkes av begrepet spesiell studiekompetanse avhenger av studiet du vil inn på. Ulike studier krever ulik fagkombinasjon fra videregående opplæring. På programområdet for realfag kan du kombinere til alle versjoner av spesiell studiekompetanse. Er du på andre av de programområdene vi tilbyr, kan du få en helt eller delvis spesiell studiekompetanse. 

Les mer på  samordnaopptak.no

Del denne artikkelen på: