VG1 - første steg på veien

VG1 - Nå er du i gang!

Når du begynner på Vg1 er vi opptatt av du skal trives allerede fra starten av. Første skoledag vil du bli møtt av rektor og skolens ledelse som ønsker velkommen. Deretter vil du få tildelt en klasse og en kontaktlærer. De første dagene vil du stort sett være sammen med klassen din, kontaktlærer og faddere fra vg2 og vg3. Dagene kommer til å gå med til praktisk informasjon om skolen, utdeling av bøker, IKT-informasjon,  samtale med kontaktlærer og bli-kjent-aktiviteter i klassen.  Alle vg1-klassene på Sandnes besøker også Vitenfabrikken den første uka. Her blir det aktiviteter av ulike slag.  

Faglig sett foregår undervisningen dette første året sammen med resten av klassen, med unntak av i fremmedspråk og i matematikk. 

 

I tabellen under finner du en oversikt over de ulike fagene du skal ha på Vg1. 

Fag  Antall uketimer 
Norsk 
Engelsk 
Matematikk 
Naturfag 
Samfunnsfag 
Geografi 
2. fremmedspråk 
Kroppsøving 
Antall timer pr. uke på vg1  30 

 

På mange måter er dette første året dermed et år hvor du som elev følger en type undervisning du er vant med fra ungdomskolen. I løpet av skoleåret er det likevel viktig å bestemme seg for hvilke fag man ønsker å gå videre med på i Vg2 og i Vg3. 

Skolens rådgivingstjeneste hjelper deg til å velge fag som passer best for deg og dine videre planer for studier. 

Vi håper at du får en fin oppstart på vg1 og at du kommer til å trives! 

Del denne artikkelen på: