Språk, samfunns- og økonomifag

Hvorfor skal du velge språk, samfunnsfag og økonomi på Sandnes vgs? 

Er du nysgjerrig på menneskene og samfunnet rundt deg skal du velge fag du finner i dette utdanningsprogrammet.  

Vi lever i et samfunn som blir stadig blir mer mangfoldig og globalisert. Dette krever god ferdigheter i språk og kultur- og samfunnsforståelse. Fagene er etterspurt i mange yrker.  

De hjelper deg til å bli en aktiv deltaker i verden rundt deg, lokal, nasjonalt og internasjonalt. Du lærer om medier og hvordan disse påvirker oss, den historiske bakgrunnen for at vi organiserer samfunnet vårt slik vi gjør og hvilke tanker og ideer som har formet oss. Du lærer om maktforhold, lover og regler, hvordan økonomien fungerer i et samfunn og hvordan ressursene vi har kan utnyttes på en best mulig måte til fordel for flest mulig.  

Med bakgrunn i disse fagene er du godt forberedt for videre studier i humanistiske fag og i samfunnsfagene.  

 På Sandnes tilbyr vi en lang rekke fag som kan kombineres på mange ulike måter. Hvilke fag som tilbys hver år avhenger av søkningen til gruppene. Klikk på lenken for å lese mer om innholdet i fagene. 

Samfunns- og økonomifag  

Programområde  Fag  Tilbys på nivå  Kommentar 
 Læreplan i politikk, individ og samfunn 

Sosiologi 

Politikk og menneskerettigheter 

Sosialkunnskap  

 

Vg2 

Vg3 

Vg3 

Programfagene kan velges uavhengig av hverandre 

 

 Læreplan i rettslære 

Rettslære 1 

Rettslære 2 

Vg2 

Vg3 

Programfagene kan velges uavhengig av hverandre 
 Læreplan i historie og filosofi 

Historie og filosofi 1 

Historie og filosofi 2 

Vg2 

Vg3 

Historie og filosofi 2 bygger på historie og filosofi 1 
 Læreplan i psykologi 

Psykologi 1 

Psykologi 2 

Vg2 

Vg3 

Programfagene kan velges uavhengig av hverandre 
 Læreplan i næringslivsøkonomi 

Økonomistyring   

Økonomi og ledelse  

Vg2 

Vg3 

Økonomi og ledelse bygger på økonomistyring 

 

 Læreplan i samfunnsøkonomi 

Samfunnsøkonomi 1 

Samfunnsøkonomi 2 (nytt høsten 2016/17) 

Vg2 

Vg3 

Samfunnsøkonomi 2 bygger på samfunnsøkonomi 1 

 

Språkfag og fordypning 

  Fag  Tilbys på nivå  Kommentar 
 Engelsk

Internasjonal engelsk

Engelskspråklig litteratur og kultur

Samfunnsfaglig engelsk

Vg2
 

Vg3
 

Vg3 

Engelskspråklig litteratur og kultur og samfunnsfaglig engelsk bygger på internasjonal engelsk
 Fremmedspråk 

Fransk3 

Tysk 3 

Spansk3 

Vg3  Gir tilleggspoeng 
 Latin 

Latin 1 

Latin 2 

Vg2 

Vg3 

Fagene bygger på hverandre 
 Kinesisk 

Kinesisk 1  

Kinesisk 2 

Vg2 

Vg3 

Fagene bygger på hverandre 
 Læreplan i kommunikasjon og kultur 

Kommunikasjon og kultur 1 

Kommunikasjon og kultur 2 

Vg2 

Vg3 

Programfagene kan velges uavhengig av hverandre 

 

 

Går du på programområde Språk, samfunnsfag og økonomi må du minst ha to SSØ-fag i vg2, og videreføre minst to av disse i vg3.  

Mer informasjon om programområdet:  Vil bli.no 

Har du spørsmål om hva du skal velge, ta kontakt med en av avdelingslederne i avdeling for språk, samfunnsfag og økonomi. Vi hjelper deg så gjerne!

Del denne artikkelen på: