Studiespesialisering ved SVGS

Ønsker du å studere videre ved universitet eller høyskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet?

Velger du studiespesialisering, får du det bredeste grunnlaget for å gjøre dette.

Underveis i opplæringen må du velge fordypning innen ett av to programområder:

  • realfag
  • språk, samfunnsfag og økonomi

Videre studier ved universitet eller høyskole kan føre fram til yrker som for eksempel:

  • sykepleier, lege eller veterinær
  • ingeniør, jurist eller økonom
  • lærer, psykolog eller prest
  • arkitekt, produktdesigner eller kulturarbeider