VG1 - første steg på veien

VG1 - Nå er du i gang!

Når du begynner på Vg1 er vi opptatt av du skal trives allerede fra starten av. Første skoledag vil du bli møtt av rektor og skolens ledelse som ønsker velkommen. Deretter vil du få tildelt en klasse og en kontaktlærer. De første dagene vil du stort sett være sammen med klassen din, kontaktlærer og faddere fra vg2 og vg3. Dagene kommer til å gå med til praktisk informasjon om skolen, utdeling av bøker, IKT-informasjon,  samtale med kontaktlærer og bli-kjent-aktiviteter i klassen.  Alle vg1-klassene på Sandnes besøker også Vitenfabrikken den første uka. Her blir det aktiviteter av ulike slag.  

Faglig sett foregår undervisningen dette første året sammen med resten av klassen, med unntak av i fremmedspråk og i matematikk. 

Innenfor idrettsfagene vil du møte Treningslære, som er et 2 timers fag i Vg1. Faget handler om kroppens oppbygging og funksjon, og om hvordan trening påvirker og påvirkes kroppen. Aktivitetslære er et 5 timers praksisfag hvor du gjennomgår ulike idretter/ aktiviteter. Friluftsliv ligger også i dette faget, og i Vg1 har klassene en ukes tur på høsten i fjellet og en ukes alpintur på vinteren. Vi bruker Røldal som område om vinteren. I tillegg til de nevnte fagene må du velge enten toppidrett eller breddeidrett. Begge disse fagene undervises 5 timer i uken på VG1.  De som velger toppidrett, er de som vil bruke mye tid på sin idrett, de konkurrerer, og jobber hardt over tid for å bli bedre i sin idrett. De aller fleste velger breddeidrett, som er lærerstyrt, og svært aktivitetsorientert, gøy og gir fine opplevelser. 

Del denne artikkelen på: