Felles programfag

Fag VG1 (uketimer) VG2 (uketimer) VG3 (uketimer)
Aktivitetslære 5 5 5
Treningslære 2 3 5
Idrett og samfunn   2 3
Treningsledelse   2 4
Del denne artikkelen på: