Kontakt mellom hjem og skole

Skolen ønsker å legge til rette for et godt samarbeid mellom skolen - elevene og deres foresatte.

Dette gjør vi blant annet ved å arrangere møte for nye elever og deres foresatte kort etter skolestart i august. Dersom der er særskilte forhold som bekymrer i forhold til oppstart på ny skole, ta gjerne også kontakt før skolen begynner.

Vi organiserer også samtaler med kontaktlærer om høsten i Vg1 og Vg2 og konferanser med elevens faglærere i starten av andre termin (jan/feb), også for Vg1 og Vg2.

I forbindelse med valg av program- og programfag for Vg2, arrangerer skolen møte (jan/feb) der elever og foreldre i fellesskap kan innhente informasjon i forhold til valgene framover.

Når eleven har fylt 18 år må han selv gi samtykke til at foreldre kontaktes av skolen dersom han ønsker det.

Vi ser det som viktig å være i dialog med foresatte også når det oppstår vansker i forhold til skolen eller skolegangen og oppfordrer foresatte til å ta kontakt med skolen om de har bekymringer på ungdommenes vegne.

Ta gjerne kontakt med kontaktlærer, eventuelt rådgiver, møte på skolen kan avtales.

Del denne artikkelen på: