Elevrådet

Vil du være tillitsvalgt for dine medelever? 

Skolen motiverer til at elevene skal ha et aktivt elevråd. 

Hver gruppe skal ha en tillitsvalgt og en vararepresentant og disse skal velges i løpet av tredje uken etter skolestart. 

Rektor og elevkontakt (Idar Ree) inviterer det nye elevrådet på lunsj og oppstartsmøte i slutten av august.

Del denne artikkelen på: