Velferdspermisjon elever

Bruk alltid skulen sitt søknadsskjema. Søknaden skal leverast til kontaktlærar så tidleg som mogleg. Hugs dokumentasjon!

Dersom permisjonssøknaden vert levert seinare enn 2 dagar før det planlagde fråværet, kan ikkje skulen garantera ei tilrettelegging/oppfylging som normalt fylgjer om ein får innvilga permisjon.
Merk at du kan søkja om å få inntil 10 dagar omgjort slik at det ikkje kjem med på vitnemålet. Det kan du kryssa av for på same skjemaet som permisjonssøknaden (sjå i marg). På same plass finn du også dokument som omhandlar rutiner for fraværsføring.

Opp til høgre finn de ei linke direkte til søknadsskjemaet.

Del denne artikkelen på: