Skader i skoletiden

Alle skader som skjer i skoletiden må meldes til til lærer, som vil fylle ut et  skadeskjema (Nav.no ) og sende til NAV (innen 3 dager). Har du utgifter i forbindelse med skader som skjer i skoletiden, vil NAV dekke disse for deg. Dette kan være utgifter som legebesøk, transport til/fra legevakt og lignende (ta vare på kvitteringer). Du vil bli skriftlig informert om dette fra NAV på bakgrunn av innsendt skadeskjema. Har du spørsmål ta gjerne kontakt med ekspedisjonen på skolen eller ditt NAV kontor.

Er skaden mer omfattende, er alle elever og ansatte i Rogaland fylkeskommune forsikret gjennom Gjensidige forsikring. Denne forsikringen dekker ulykkesskade (dvs. skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre fysisk begivenhet). Forsikringen dekker: varig medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter (som ikke dekkes av NAV) og dødsfall.

Skadeskjema finnes på:  https://www.gjensidige.no/no/0/Offentlig

Del denne artikkelen på: