Rådgivertjenesten

Sosialrådgivning (SOS) 

heimsida55

Sosialrådgiver Ingrid Asmussen

Elever med ulike vansker kan ta kontakt med SOS-rådgiver. Henvendelsen går som oftest via kontaktlærer. SOS-rådgiver har nært samarbeid med kontaktlærere og administrasjon og knytter kontakter med hjelpeinstanser utenfor skolen til beste for eleven. Det kan være PPT, helsesøster, oppfølgingstjenesten, sosialkontor, trygdekontor osv, for eksempel dokumentasjon i forbindelse med stipend/lån. SOS-rådgiver kan formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner. 

Sosialrådgiver, Ingrid Asmussen,  har kontor til høyre for hovedinngangenen. For avtale, reserver tid på avtalelister på kontordørene våre, stikk innom eller send en mail til:
ingrid.asmussen@skole.rogfk.no

Yrkes- og utdanningsrådgivning (YoU) 

IMG_20180820_102447

YOU-rådgiver Heidi Helland
Sandnes videregående skole har to You-rådgivere (karriereveiledere) for skoleåret 2018-2019.
Våre arbeidsoppgaver er følgende:

  • Veiledning ved valg av programfag (vg1 og 2)
  • Utdannings/yrkesveiledning ved valg av videre studier – valg av yrke
  • Kontaktperson i forhold til universitet og høgskoler
  • Veiledning og saksbehandling ved utvekslingsår i utlandet
  • Koordinator for Utdanningsvalg, 9.-og 10.klasseelever
  • Kontaktperson i forhold til ungdomsskolen
  • Kontakt forhold til universitet og høgskoler

Rådgiverne tar selv kontakt med grupper og enkeltelever for orienteringer og veiledning, lærere kan henvise til rådgiver, og elevene kan selv ta kontakt ved behov.

Vi, Heidi Helland og Anne Merethe Tolo Øvstebø, har kontor til høyre for hovedinngangen. 
heidi.helland@skole.rogfk.no
anne.merethe.tolo.ovstebo@skole.rogfk.no

Del denne artikkelen på: