Rådgivertjenesten

Sosialrådgivning (SOS) 

heimsida55

Sosialpedagogisk rådgiver Ingrid Asmussen

Elever med ulike vansker kan ta kontakt med SOS-rådgiver. Henvendelsen går som oftest via kontaktlærer. SOS-rådgiver har nært samarbeid med kontaktlærere og administrasjon og knytter kontakter med hjelpeinstanser utenfor skolen til beste for eleven. Det kan være PPT, helsesøster, oppfølgingstjenesten, sosialkontor, trygdekontor osv, for eksempel dokumentasjon i forbindelse med stipend/lån. SOS-rådgiver kan formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner. 

Sosialrådgiver, Ingrid Asmussen,  har kontor til venstre for hovedinngangen. For avtale, reserver tid på avtalelister på kontordørene våre, stikk innom eller send en mail til:
ingrid.asmussen@skole.rogfk.no

Karriereveiledning

IMG_20180820_102447

Karriereveileder Heidi Helland
Sandnes videregående skole har to karriereveiledere.
Våre arbeidsoppgaver er følgende:

  • Veiledning ved valg av programfag for VG2
  • Veledning ved valg av programfag for VG3
  • Utdannings/yrkesveiledning ved valg av videre studier – valg av yrke
  • Kontaktperson i forhold til universitet og høgskoler
  • Veiledning og saksbehandling ved utvekslingsår i utlandet
  • Koordinator for Utdanningsvalg, 9.-og 10.klasseelever
  • Kontaktperson i forhold til ungdomsskolen

Rådgiverne tar selv kontakt med grupper og enkeltelever for orienteringer og veiledning, lærere kan henvise til rådgiver, og elevene kan selv ta kontakt ved behov.

Vi, Heidi Helland og Ragnhild Raugstad, har kontor til venstre for hovedinngangen. 
heidi.helland@skole.rogfk.no
ragnhild.raugstad@skole.rogfk.no

Del denne artikkelen på: