Ordensreglement Rogaland Fylkeskommune

Formålet med ordensreglementet er å bidra til samarbeid, trivsel og respekt for hverandre. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig.

Vedtatt i Fylkestinget 7. juni 2011 og gjelder fra 1. august 2011.
Ordensreglementet gjelder for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Rogaland.

I tillegg har skolen et eget ordensreglement for ekskursjoner og utveksling.

Del denne artikkelen på: