Vitnemål/kompetansebevis

Skolen er behjelpelig med kopier og oversettelse til engelsk av vitnemål.

Oversettelse av vitnemål til engelsk: Pris kr. 250.

Dersom du mister vitnemålet ditt og vil ha et duplikat, koster det kr. 500.

Del denne artikkelen på: