Skuleruta 2016-2017

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.

I skuleruta for 2016/2017 gjeld  følgjande som forskrift og kan ikkje endrast:

Første skuledag for elevane og tidspunkt for haust- og vinterferie. 

For 2016/2017 er det sett av to felles planleggingsdagar for skulane, ein i hausthalvåret og ein om våren. Elevane skal ha 190 skuledagar.

Skuleåret 2016-2017
 August Skulestart for elevane tysdag 16.august 12
 September   22
 Oktober Haustferie i veke 41  16
 November Felles planleggingsdag tysdal 15. november (fri) 21
 Desember Siste skuledag for elevane før jul er onsdag 21. desember 15
 Januar Første skuledag for elevane er tydag 3. januar 21
 Februar Vinterferie veke 9 (27.02-03.03) 17
 Mars Vinterferien forsetter  t.o.m 03.03 20
 April Påskeferie 10.04 - 17.04 14
 Mai Off. høgtidsdagar: Måndag 1. mai, onsdag 17. mai og torsdag 25.mai Kristi himmelfartsdag 20
 Juni Off. høgtidsdag: 5. juni 2. pinsedag  Siste skuledag for elevane: måndag 19. juni 12
     
 Sum elevdagar   190

 

Del denne artikkelen på: