Velkommen til åpent hus på Sandnes vgs!

Torsdag 24.01.2019     kl. 18 – 20

Besøk våre fagrom og stands!

Informasjon om blokkvalg og valg av programfag i auditorium Æ (R162):

Kl. 18.00

Kl. 18.30

Kl. 19.00

Kl. 19.30 v/ behov

Ta gjerne med dine foresatte

Del denne artikkelen på: