Ungdataundersøkelsen i Rogaland 2019

I 2019 gjennomføres  Ungdataundersøkelsen i Rogaland som har til formål å kartlegge ungdoms levekår. Alle elever i videregående skoler som går i Vg1 og Vg2 blir oppfordret til å være med for å gi et godt bilde av situasjonen i Rogaland.  Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 13. Her er det en lenke for mer informasjon. Du finner utfyllende informasjon ved å klikke her.

Del denne artikkelen på: