Til nye elever skoleåret 2017-2018

Velkommen som elev ved Sandnes videregående skole - vi gleder oss til å treffe deg 17.08.2017! Skolestart er torsdag 17.08.2017, kl. 0830.

Det første du må gjøre, er å bekrefte skoleplassen i Vigo.

 Så må du registrere noen opplysninger om deg selv på skolens hjemmeside: www.sandnes.vgs.no .Her finner du lenken Registrering VG1, VG2 og VG3 elever skoleråret 2017-2018. Klikk på denne og besvar spørsmålene. Det er viktig for skolen å få disse opplysningene så tidlig som mulig slik at vi kan sette sammen klassene på en god måte. Frist for registrering: 1. august.

 I begynnelsen av august får alle nye elever en SMS med en link til registrering av bruker til skolens nettverk. Registrer deg så fort som mulig og senest dagen før skolestart.

Denne dagen møter du skolens ledelse, kontaktlæreren din og selvfølgelig klassen din. Du vil få praktisk informasjon om skolen og om skolehverdagen som elev. Du får utlevert alle skolebøkene dine første skoledag, så det kan være lurt å ha med seg en sek

 Forskerlinja

Dersom du skal begynne på studiespesialiserende utdanningsprogram, har du mulighet til å velge forskerlinja. Mer informasjon finner du på skolens hjemmeside.

PC-ordningen

Fylkestinget har vedtatt at alle elever som går på offentlige videregående skoler i Rogaland fylkeskommune (RFK), skal bruke bærbar datamaskin i læringsarbeidet sitt.

Se mer informasjon her: http://elev.rogfk.no/PC-ordningen eller Facebook-sidene: Elev- og lærlingsportalen i Rogaland. RFK har en rammeavtale med Atea angående kjøp av PC (2 modeller) og Eplehuset (2 modeller) for kjøp av Mac. Elever ved Sandnes videregående skole avgjør selv om de ønsker å bruke PC eller Mac, men skolen anbefaler PC på grunn av at fylkeskommunen har valgt Office 365 (mer funksjonalitet mot Win10 enn OSX). Elever som allerede har egen datamaskin, står selvsagt fritt til å bruke denne. Vær tidlig ute med bestilling, slik at du har PC/Mac klar til skolestart!

Opplysninger om hvilke lærebøker du skal bruke, får du ved skolestart. Alle lærebøkene du trenger, får du låne av skolen. Ved tap av lærebok, eller om du ødelegger boken i løpet av skoleåret, blir du holdt økonomisk ansvarlig og må skaffe ny lærebok til skolen.

Fremmedspråk

Som elev på studiespesialiserende utdanningsprogram eller utdanningsprogram for idrettsfag, må du ha et fremmedspråk som fellesfag (NB: engelsk regnes ikke som fremmedspråk). Skolen tilbyr fremmedspråkene fransk, tysk og spansk. For at vi skal kunne gi deg det riktige tilbudet, er det viktig at du svarer på undersøkelsen som ligger på skolens hjemmeside.

 Behersker du et annet språk (muntlig/skriftlig), vil skolen kunne veilede deg til hvordan du enten kan få et ekstra språk som en del vgs-utdanningen din (og få ekstrapoeng), eller som en erstatning for tysk/fransk/spansk. Rett etter skolestart vil vi arrangere et informasjonsmøte dersom dette er aktuelt for deg.

Matematikk

I Vg1 har du valget mellom to varianter av matematikk: 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk).

Dersom du er i tvil om hvilken variant du skal velge, vil du få hjelp av faglærer ved skolestart. Har du planer om å velge matematikk som programfag i Vg2 og Vg3, anbefaler skolen deg å velge 1T. Elever som ikke velger programfag matematikk i Vg2, har matematikkfaget 2P. I løpet av de første ukene vil det bli gjennomført kartleggingsprøver der du vil få rådgivning om valg av 1P eller 1T.

 Lånekassen

Alle elever i videregående skole får utstyrsstipend fra Statens lånekasse på minimum kr. 1014,- pr. år (stud.spes) og 3.750,- (idrettsfag). Når du nå har fått skoleplass og takket ja til plassen, kan du søke om støtte med én gang. Se instruksjoner her.

Skyss

Alle elever mellom 15 og 21 år kan kjøpe Ungdomspass.  Du som har rett på fri skoleskyss og/eller kontant skyssrefusjon, søker om dette via skolen (resepsjonen) innen 15. september 2017.

Vi gleder oss til å treffe deg og ser fram til et godt skoleår sammen her på Sandnes videregående skole.

 

 Med vennlig hilsen

Helge Ledaal

rektor

Skaperglede, nysgjerrighet og samarbeid i alle fag!

– nye tanker gir nye muligheter!

 

Del denne artikkelen på: