Solidaritetsaksjonen 2019

Solidaritetsaksjonen 2019

I oktober/november gjennomfører skolen årets solidaritetsaksjon – PIS (Prosjekt Internasjonal Solidaritet).  Elevrådet har også i år valgt å fortsette med prosjektet vi har hatt i 10 år – Alrowwadsenteret i Betlehem.

Solidaritetsaksjonen består egentlig av tre deler. Den første ble gjennomført 3.-10.oktober, hvor 5 elever og 3 lærere som etter søknad er valgt ut til å representere skolen på en ukes studietur til Vestbredden sammen med Katedralskolen. Fredag 8.november er del to av aksjonen, hvor Elevrådet ved Solidaritetsaksjonen har ansvaret for å gi informasjon og bidra til motivasjon for alle skolens elever. I år har komiteen også valgt å ha med seg en representant fra Kirkens Nødhjelp til elevene på VG2 og VG3. Den siste delen av aksjonen er selve innsamlingen. Hver elev oppfordres til å gjøre et arbeid tilsvarende 350 kr (eller mer…). Skolen har til og med satt til side en hel skoledag for at elevene skal få anledning til å gjøre dette arbeidet, som er 13.november. Om elevene velger å arbeide en annen dag (evt helgen før/etter) så er det mulig. Elevene har frist til 29.november med å sende inn pengene helst via VIPPS, men det er mulig å overføre via kontonummer og evt. kontanter. Skolen har alternativer for elever som ikke får skaffet seg et arbeid tilsvarende 350 kr. Da samarbeider skolen med Frivillighetssentralen i Sandnes. Det er også alternativ for elever som er imot at skoler i Norge driver solidaritetsarbeid. De får tilbud om alternativ undervisning på skolen 13.november.

 

Hva pengene går til?

Alrowwadsenteret i Betlehem ligger i en  FN-leir (UNWRA) som heter Aida. Elever fra Sandnes vgs har bidratt med midler i en periode på 10 år, og vi kan vise til en rekke tiltak/aktiviteter som våre elever har bidratt til å få på plass.  Hvert år reiser en delegasjon av elever og lærere for å se hvor pengene går, og møter barna som drar nytte av tilbudet på senteret. Kort fortalt er senteret et kulturtilbud for alle barn i flyktningleiren. Etter skoletid kommer det barn innom og møter dans, sang, musikk, bibliotek, fotokurs, ved siden av lek og spill. Det er alltid voksne rundt barna. Barna i flyktningleiren er offer for en av verdens lengst pågående konflikter. En konflikt som både er en regional, men også en internasjonal konflikt. Norge har vært, og er, godt engasjert i konflikten. Oslo-avtalen er et begrep som alle som bor der kjenner til. Ved at skolen har et solidaritetsprosjekt knyttet til denne konflikten, bidrar vi til å gi våre elever kunnskap. Vi kan forsøke å forstå hvordan denne konflikten har vokst seg til å bli det den er i dag, hva drivkreftene er, hvem aktørene er, og hva som er konsekvensen for alle de menneskene som bor der og forsøker å ha gode liv. Barna i flyktningeleirene er de som har minst. De som har minst kan velge å vise sin frustrasjon over situasjonen med voldelige midler. Det finnes det dessverre for mange eksempler på gjennom historien. Alrowwadsenteret har som overordna mål å gi disse barna muligheter til å møte kunst og kultur, aktiviteter, lek og samspill i trygge omgivelser, og dermed kanskje bidra til å gi dem alternative løsninger til å plassere frustrasjonen sin på. Elever og lærere som har vært og møtt barna, har sett kunst med alvorlig tema. Dans og drama som uten ord sier noe om hva disse unge menneskene forstår av konflikten og hva de har opplevd ved å være offer midt i en konflikt. Senteret har en rekke aktiviteter, og en rekke spennende partnere (ved siden av oss). Du kan lese om dette her 

Mvh

Elevrådet og Solidaritetskomiteen

Kontaktperson: Idar Ree, avdelingsleder for samfunnsfag og PIS-koordinator (97488612)

Del denne artikkelen på: