SOAR

SOAR
sand
rogfk

Tirsdag 4. april arrangeres konferansen «Society and Architecture»  ved Sandnes videregående skole.

Tid: tirsdag 4.april, kl. 9.30 – 14.30

I tillegg til tirsdag vil det være program for elever ved skolen og tilreisende elever fra de fire øvrige skolene i prosjektet hele uka fram til påskeferien.

 Konferansen markerer slutten på et toårig Erasmus+-prosjekt som Sandnes videregående skole har vært koordinator for.

Det er fem land/fem skoler  med i prosjektet:

Bischhøfliches Gymnasium, Mainz, Tyskland

Loreto College, Cavan, Irland

Agora Sant Cugat, Barcelona, Spania

RSG `tRijks, Bergen op Zoom, Nederland

Sandnes videregående skole, Sandnes, Norge

Gjennom arbeidet med prosjektet har vi ønsket å utvikle kreative og innovative ferdigheter hos elevene i tillegg til samarbeidsevne på tvers av fag, landegrenser og kulturer.

Helt konkret har elevene arbeidet med å planlegge en ny bydel i sine nærområder som skal huse 10000 innbyggere.

I Sandnes har vi valgt Dale som utbyggingsområde og vi har involvert fag som sosiologi, design og arkitektur, kjemi, matematikk, naturfag og geofag.

Vi har ønsket at elevene skal se at alle fagene på skolen henger sammen med hverandre og at man i det praktiske liv får bruk for fagkunnskap fra mange fag og, ikke minst, at kreativitet og oppfinnsomhet vil være grunnleggende viktig i morgendagens arbeidsliv.

I alt har det vært med opp mot 1000 elever i dette prosjektet gjennom de siste to årene og vi inviterer altså nå til avsluttende konferanse der vi ser på hva som er gjort hittil. Vi vil dessuten se framover.Det vil være elever og lærere til stede fra alle de fem landene og vi har fått tak i spennende innledere og foredragsholdere.

Kontaktperson: Gust.olav.helland@skole.rogfk.no

Vi vil komme tilbake med endelig påmelding og mer info senere.

Vennlig hilsen

Helge Ledaal, rektor Ragnhild Kristiansen Thordal, prosjektleder Gust Helland, prosjektleder

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson