Forskerlinja

Forskerlinja på Sandnes Videregående skole

 ”Jeg er jo ingen forsker” – tenker du kanskje. Det er ingen som føler seg som en forsker i en alder av 15-16 år. Målet er heller ikke at dette skal være en klasse med folk som føler seg som forskere, for hva er egentlig en forsker? Det kan du spørre hundre folk om, og videre få hundre forskjellige svar.

 Vi på forskerlinja har likevel funnet en del ord som kan beskrive oss:

Kreativitet, kunnskap, skaperglede, ambisjoner, nysgjerrighet, samarbeid, struktur, fleksibilitet

Du tenker gjerne at dette høres fryktelig vanskelig og arbeidsomt ut. Går du på forskerlinja, vil du ha noen flere timer i realfag på timeplanen hver uke. Gjennom et godt samarbeid mellom lærerne har vi mulighet til både å skape helhet og fleksibilitet. Det kan for eksempel bety at vi kan arbeide tverrfaglig og at vi når det er naturlig kan slå sammen arbeidet i ulike fag. 

Skaperglede er viktig i alle fagene. Som «forskerspire» må du lære deg å lage produkter i alle mulige varianter: matematiske skisser, kjøretøymodeller, utskytingsramper, legomodeller, tekster, kjemirapporter, samfunnsfagprosjekter og mye annet. Du vil få være med å forske på vann, støy, lyd og luft på skolen og deretter se hvordan bedrifter forsker på det samme som du har gjort. Du skal få lære å tegne i 3D og deretter i samarbeid med Vitenfabrikken få 3D-printet modellen din. Vi vil fokusere på selvstendig tenkning og du vil få utvikle din kreativitet og gjennomføre nye ideer i prosjekter på forskerlinja.

 For å få nye tanker trenger vi mange forskjellige elever! Forskerlinja er ikke tilpasset én spesiell elev-type.  Kan du tenke deg at tiden din på videregående skal være i én klasse gjennom alle tre årene? Er du en person som liker matematikk og realfag (naturfaglige emner) og evner å jobbe strukturert og faglig? Er du opptatt av kunnskap i både teori og praksis? Interesserer du deg for ny teknologi? 

Kan du svare ja på ett av disse spørsmålene, da er kanskje dette noe for deg!

 Fakta om Forskerlinja.

  • Studiekompetanse med spesielle fagkrav for videre studier som krever realfagskompetanse, for eksempel ingeniør, medisin, veterinær, tannlege, farmasøyt, forsker, geolog, programmerer, realfagslærer m.fl.
  • Mulighet for å forskuttere studier på UiS og/eller få fordypning i flere fag
  • Faglig samarbeid og fokus på tema fra ulike innfallsvinkler ved å bruke ulike læringsarena og utvida rammetimer

Mer informasjon finner du på skolens hjemmeside og på vår facebook side. https://www.facebook.com/ForskerlinjeSvgs/.

Ta eventuelt kontakt med avd.leder Bente Espedal ved spørsmål (bente.espedal@skole.rogfk.no)

– nye tanker gir nye muligheter! - Søk forskerlinja på Sandnes vgs!

Du krysser av for ønske om forskerlinja på det elektroniske spørreskjema som du får tilgang på via våre hjemmesider (http://www.sandnes.vgs.no/) når du mottar dette brevet.

Del denne artikkelen på: