FORELDRE-/FORESATTEMØTE OM RUSSETIDEN

Onsdag 4. desember kl 19.00-20.30 arrangeres det foreldre-/foresattemøte på Gand videregående skole med temaet: 

 Hvordan gjøre russetiden til en god tid for alle?

Fylkesordfører, fylkesdirektør for opplæring samt representanter fra politiet er noen av dem som kommer. Se for øvrig nærmere informasjon om programmet i vedlagte dokument. 

Del denne artikkelen på: