Evaluering av UTV onsdag 7. november

For å kunne forbedre oss til neste gang vi skal motta elever fra ungdomsskolen, ønsker vi at du bruker et par minutter til å svare på følgende spørreundersøkelse: Evaluering av UTM onsdag 7.11.2018

Spørrundersøkelsen er anomym.

Del denne artikkelen på: